Sunday, 26/06/2022 - 05:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Phong

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

 

PHÒNG GD&ĐT ĐOAN HÙNG

TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG

Số:      /BC-Tr.THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Đám, ngày 2 tháng 01  năm 2018

 

 

                                         

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

 
 

 

 

Năm học 2017-2018 nhà trường xác định tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ GD&ĐT, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sở GD&ĐT Phú Thọ, các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và phòng GD&ĐT Đoan Hùng về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong bối cảnh thực tiễn đó, học kỳ I của nhà trường có những đặc điểm cơ bản như:

1.     Quy mô trường, lớp, học sinh

Tổng số

Trong đó

Lớp

HS

Lớp 6

 

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp

HS

T. mới

C. đến

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

14

504

4

139

139

10

4

142

3

105

3

118

          Nhà trường có đủ 4 khối lớp 6, 7, 8, 9. Bình quân học sinh trong 1 lớp là 36 em/lớp.

           2.Những thuận lợi và khó khăn

  2.1. Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát xao của lãnh đạo UBND huyện Đoan Hùng, Phòng GD&ĐT Đoan Hùng, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Chí Đám. Chi bộ và tập thể Nhà trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy – UBND xã giao cho về công tác Đảng và quản lý hành chính. Phụ huynh học sinh rất ủng hộ và phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

- Đa số học sinh của Nhà trường ngoan, ít chịu tác động tiêu cực của xã hội.

- Công tác xã hội hoá của Nhà trường đã dần có chiều sâu. Cha mẹ học sinh bước đầu đã có nhận thức và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

2.2. Khó khăn

- Đội ngũ thay đổi nhiều so với những năm học trước. Tỷ lệ GV có con nhỏ cao; GV hợp đồng chưa có kinh nghiệm giảng dạy cũng như giáo dục HS;

- Kinh phí nhà trường hạn hẹp,điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh còn khó khăn nên việc huy động ủng hộ không cao. Đặc biệt là kinh phí cho hoạt động thi sáng tạo KHKT, tham gia TDTT và các hoạt động giáo dục của HS nhà trường rất khó khăn;

- Còn một bộ phận PHHS chưa quan tâm tới việc học tập của con em mình. Số học sinh chưa chăm còn nhiều. HS có hoàn cảnh gia đình đặc thù còn nhiều, HS có nhận thức quá kém còn tỉ lệ không nhỏ.

- Cở sở vật chất nhà trường có nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp, trong khi đó nguồn kinh phí vận động tài trợ chỉ đủ củng cố các hạng mục.

Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nhà trường thực hiện tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với tất cả cha mẹ HS, CBGV; phổ biến và nghiên cứu đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho tất cả GV trong nhà trường, tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT và PGD&ĐT tổ chức; tổ chức các buổi SHCM tại trường về đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánhgiá HS, đổi mới SHCM…..; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong

trào thi đua của ngành.

Thực hiện tuyên truyền bằng hình thức triển khai trước hội nghị CMHS. Tuyên truyền bằng các hội nghị tại địa phương như: họp Đảng bộ xã, họp hành chính xã mở rộng, họp khu dân cư; phát thanh trên đài phát thanh của xã tới các khu dân cư.

Nhà trường đã phối hợp với cán bộ Đài truyền thanh xã để tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới vào tháng 8 năm 2017.

2. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo

- Hàng tháng chi bộ, nhà trường có ý kiến đề xuất tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ, phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục song hiệu quả đạt được còn ít do địa phương phải tự chủ ngân sách nên chưa có được giải pháp trong việc tạo dựng cơ chế chính sách hỗ trợ giáo dục.

- Nhà trường đã xây dựng quy chế làm việc, phân công phân nhiệm cho từng cá nhân trong đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm túc vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị trong mọi lĩnh vực.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ: Trong học kỳ I đã tiến hành kiểm tra giáo viên 6/32 = 18,75% người kết quả: 1/6 xếp loại xuất sắc, 5/6 xếp loại Khá; Kiểm tra chuyên đề: 5 nội dung với 6 lượt người, kết quả: Xếp loại tốt: 6

Trong đó kiểm tra dạy thêm học thêm của 12 GV kết quả: 8/10, Tốt 4/10 Khá; Kiểm tra dạy học tích hợp 9 GV kết quả xếp loại tốt: 9; hàng tháng có kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài; ký duyệt, kiểm tra hồ sơ giảng dạy của GV thường xuyên. Qua kiểm tra của nhà trường nếp dạy và học được củng cố và duy trì tốt, không có hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn lớn xảy ra; Không có hiện tượng vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, không có tình trạng lạm thu xảy ra trong đơn vị, việc thu, chi quỹ đảm bảo đúng quy trình đúng nguyên tắc.              

  3. Về tổ chức hoạt động giáo dục

          3.1. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ chính trị

Nhà trường thực hiện cho CBGV học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 55/KH-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT Phú Thọ, học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của Nhà trường.

          3.2. Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

          Thực hiện phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học, Nhà trường đã tổ chức cho GV thực hiện các chuyên đề dạy học, chủ đề dạy học, những ý tưởng khoa học gắn với công tác giảng dạy, gắn với cuộc sống. Cụ thể đã có 1 dự án KHKT quạt hơi nước nhiều tính năng từ vật liệu tái chế của GV hướng dẫn Bùi Mạnh Huấn được giải nhất cấp huyện. Tổ chức tốt cho GV thi GVG cấp trường 13 GV của hai tổ tham gia đạt 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải KK

         Hàng tháng nhà trường phối hợp với Công đoàn, Liên đội phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm cán bộ với tinh thần  mỗi ngày đến trường là một đổi mới trong công việc, mỗi giờ lên lớp là một sáng tạo trong dạy học”, tuy nhiên hiệu quả thu được chưa nhiều, các sáng tạo còn ít và hiệu quả chưa cao, chưa thấy có sự bứt phá rõ rệt trong việc đổi mới và sáng tạo.

Nhà trường tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động thi văn nghệ, TDTT, sáng tác Mĩ thuật cho HS toàn trường chào mừng các ngày khai giảng, 20/11; Tổ chức có hiệu quả hoạt động tập thể dưới cờ như tìm hiểu pháp luật, kể truyện Đạo đức Bác Hồ, Thành lập và ra mắt CLB Tiếng Anh, Tổ chức các hoạt động đọc báo do Đội và tổ chuyên môn và thư viện tổ chức;

Tổ chức tuyển chọn vận động viên thi HKPĐ cho tất cả các lớp để lựa chọn đội tuyển tham gia thi cấp huyện đạt kết quả tốt

3.3. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập GD-XMC đưa dữ liệu lên hệ thống đảm bảo kịp thời chính xác liên thông. Tuyên truyền vận động phụ huynh HS và phối hợp với các ban ngành địa phương cùng làm tốt công tác PCGD, huy động HS trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số HS

đảm bảo tỷ lệ bỏ học dưới 1%, duy trì PCGDTHCS mức độ 3

3.4. Công tác duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia.

Nhà trường xây dựng kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 – 2020. Thực hiện rà soát kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2015 – 2020;

       3.5. Các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật,…

Hoạt động ngoại khóa: Thực hiện tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần; giáo dục giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình cho hoc sinh lớp 8 và lớp 9; giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống cho tất cả học sinh toàn trường theo kế hoạch của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 theo kế hoạch dạy học hướng nghiệp với 118/118 HS tham gia.

 Hoạt động bảo vệ môi trường, lớp học, nhà trường: Rèn luyện cho học sinh ý thức giữ gìn về sinh lớp học, sân trường và xung quanh lớp học đảm bảo trường lớp luôn sạch và đẹp. Rèn luyện ý thức tự giác và thói quen giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thông qua hoạt động đoạn đường tự quản của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học vào tháng 8 năm 2016; phối hợp với gia đình, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương trong việc giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh;

- Thực hiện tuyên tuyền kiến thức về pháp luật cho GV và HS toàn trường thông qua các buổi sinh hoạt tập thể dưới hình thức trò chơi “phá bóng tìm bí mật”, phương pháp đảm bảo ATGT, ANTT, phòng tránh cháy nổ, đuối nước, ATTP……. Thực hiện ký cam kết về việc thực hiện các quy định về ATGT, Phòng chống các tệ nạn xã hội…vào tháng 8 năm 2017, không vận chuyển, tàng chữ, sử dụng, mua bán vật liệu nổ và pháo  với toàn thể CB, GV, NV và HS toàn trường.

       3.6. Thực hiện các chương trình, kế hoạch của ngành.

             Nhà trường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch

giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Từ tháng 8 năm 2017 nhà trường đã tổ chức cho GV xây dựng kế hoạch dạy học theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT với 37 tuần phù hợp với điều kiện của nhà trường. Kế hoạch được duyệt tại nhóm, tổ chuyên môn, quản lý chuyên môn nhà trường và lãnh đạo nhà trường sau đó triển khai dạy học theo kế hoạch đã phê duyệt.

Dựa vào yêu cầu nội dung của từng môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng được Bộ GD&ĐT ban hành, dựa vào đặc điểm học sinh nhà trường để giáo viên xây dựng kế hoạch chi tiết, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng HS của nhà trường.

Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường qua việc thực hiện nghiêm túc chương trình môn học, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực.

Xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học; Triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên môn trên mạng thông tin “Trường học kết nối”; Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường với 8 môn.

Dựa vào chương trình SGK hiện hành GV thực hiện thiết kế bài học theo chủ đề và thực hiện dạy học theo chủ đề với yêu cầu mỗi GV ít nhất 2 chủ đề/ 1 năm học theo văn bản số 1697/HD-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT Phú Thọ ngay 11/10/2016. Lựa chọn các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp để thực hiện bài học, chuyên đề sao cho hiệu quả.  

       3.7. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

a. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Khối lớp

Chỉ tiêu được giao

Thực hiện

Đánh giá

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

6

3

139

4

139

Đạt

7

4

143

4

143

Đạt

8

3

106

3

106

Đạt

9

4

118

3

118

Đạt

Tổng

14

508

14

508

Đạt

        

 b. Kết quả 2 mặt giáo dục học kỳ I

Kết quả xếp loại học lực

Khối

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

20

14,38

62

44,6

48

34,53

9

6,47

0

0

7

22

15,49

57

40,14

56

39,43

7

4,92

0

0

8

21

20,0

27

25,71

52

49,5

5

4,76

0

0

9

9

7,6

44

37,28

61

51,69

4

3,38

0

0

Tổng

72

14,28

190

37,7

127

43,05

25

4,96

0

0

HK I

2016-2017

57

12,0

182

38,3

218

45,9

18

3,79

0

0

So sánh

+15

+2,28

+8

-0,6

-91

-2,85

+7

+1,17

0

0

 Kết quả xếp loại hạnh kiểm

Khối

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

107

76,97

26

18,71

6

4,31

0

0

7

126

88,73

15

10,56

1

0,7

0

0

8

85

80,95

18

17,14

2

1,90

0

0

9

100

84,75

12

10,17

6

5,08

0

0

Tổng

418

82,93

71

14,08

15

2,97

0

0

HK I

2016 - 2017

399

84,0

66

13,9

10

2,11

0

0

So sánh

+19

-1,07

+5

+0,18

+5

+0,86

0

0

c. Kết quả tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức

Tham thi học sinh giỏi lớp 9 với 8 môn văn hóa đạt 90% chỉ tiêu đề ra, (9/10 giải (1 giải nhì; 3 giải Ba; 5 giải KK); Có 7 em được tham gia đội tuyển thi HSG cấp Tỉnh. Tổ chức cho HS toàn trường thi KHKT dành cho học sinh trung học với 1 sản phảm dự thi cấp huyện đạt giải nhất.

3.8. Thực hiện tích hợp các nội dung vào môn học và hoạt động giáo dục

 Nhà trường thực hiện đầy đủ công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện dạy học tích hợp, liên hệ với thực tế khi dạy học trong các giờ học trên lớp và các giờ ngoại khóa, sinh hoạt tập thể. Học sinh biết vận dụng kiến thức của tất cả các môn đã học để giải quyết các tình hướng thực tiễn. Thực hiện đưa nội dung sách kể chuyện về đạo đức Bác Hồ vào giảng dạy tích hợp môn GDCD, NGLL. Tích hợp nội dung giáo dục ATGT, giáo dục An ninh quốc phòng.....

Nhà trường thực hiện triển khai cho GV nghiên cứu chương trình, tài liệu về địa phương, lên kế hoạch và thực hiện giảng dạy với nội dung giáo dục địa phương theo PPCT và theo văn bản hướng dẫn số 5977/BGD&ĐT ngày 07/7/2008 về hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học Ngữ văn, GDCD, Địa Lý, Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ. Tổ chức buổi tuyên truyền về chiến thắng Sông Lô vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Sông Lô.

Thực hiện nghiêm túc các giờ dạy Thể dục và các buổi hoạt động tập thể để giáo dục thể chất tinh thần cho HS. Kết hợp trạm xá xã thực hiện khám bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS tại trường trong điều kiện cho phép.

       3.9. Công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, đặc biệt là bạo lực học đường.

Thực hiện xây dựng kế hoạch và đưa ra phương án luyện tập, mua sắm thiết bị cho công tác đảm bảo an toàn Phòng chống cháy nổ trong nhà trường. Thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong nhà trường, Học sinh nhà trường được đảm bảo an toàn, thân thiện và tích cực. Nhà trường chưa có hiện tượng vi phạm về đạo đức nhà giáo cũng như bạo lực học đường với học sinh. Làm tốt công tác giáo dục phòng tránh Bạo lựchọc đường, giáo dục phòng tránh bệnh Dại, giáo dục thể chất phòng tránh Đuối

nước......

Phát huy tốt công tác giáo dục HS của đội ngũ GV chủ nhiệm lớp. Phối hợp tốt giữa GVCN và Cha mẹ HS, Đội thiếu niên TP Hồ Chí Minh.

       3.10. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá: đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học theo tinh thần công văn số 1697/SGD&ĐT ngày 11/10/2016 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường năm học 2017 - 2018

Sử dụngsách giáo khoa hiện hành của nhà xuất bản giáo dục một cách linh hoạt đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học.

Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Kết hợp đa dạng những phương pháp dạy học truyền thồng với phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học nêu vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng…; Kỹ thuật bản đồ tư duy, kỹ thuật động não, kỹ thuật thảo luận viết, kỹ thuật XYZ, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia chớp…... chú ý áp dụng đúng quy trình, các bước thực hiện của các PPDH, kỹ thuật dạy học tích cực theo quy định.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát phiển năng lực của học sinh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình. Dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Giúp đỡ học sinh trong quá trình triển khai nghiên cứu khoa học và thực hiện các sản phẩm sáng tạo KHKT của học sinh.

Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW.

Cán bộ quản lý nhà trường thực hiện công tác chỉ đạo và quản lý hoạt động  dạy và học trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên thông qua kế hoạch cụ thể về từng mặt công tác. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Chú trọng công tác quản lý về chất lượng giáo dục và củng cố kỷ cương nề nếp trong dạy và học.

Thực hiện phê duyệt và chịu trách nhiệm về chương trình kế hoạch dạy học của các môn học trong nhà trường theo quy định chuẩn KT – KN của Bộ GD&ĐT.

       3.11. Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

  - Các giải pháp thực hiện.

Thực hiên phân công giáo viên, lên kế hoạch và thực hiện giảng dạy, dạy học phụ đạo cho học sinh yếu kém để giảm tỷ lệ học sinh yếu, đặc biệt là với học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 – THPT.

Phân công cho GVCN cùng với GV dạy hướng nghiệp, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS cho phù hợp.

       - Kết quả đạt được.

Năm học 2017 – 2018 nhà trường thực hiện dạy nghề làm vườn cho học sinh lớp 8 với 101/103 học sinh tham gia đạt 98%, chia thành 3 lớp và cử GV giảng dạy theo đúng chuyên môn.

Nhà trường có 118 em học sinh lớp 9. Theo dự kiến sẽ có 90 em tham gia thi vào THPT, còn lại các em đi học nghề và tham gia học nghề tại gia đình

4. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

4.1.   Đội ngũ

Chức danh

Tổng số

Tuổi

Trình độ CM

Chính trị

Đảng viên

Hợp đồng

TS

Nữ

<40

40<

TC

ĐH

SC

TC

 

 

     HT

1

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

Phó HT

1

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

Giáo viên

32

28

21

11

 

11

21

21

2

21

1

Nhân viên

3

3

2

1

1

1

1

1

 

1

1

Tổng

37

32

23

14

1

12

24

22

4

24

2

Tỷ lệ GV/ lớp là: 2,28; Cơ cấu GV đủ cho tất cả các môn học. Nhà trường có đầy đủ các tổ chức chính trị, xã hội. Số lượng Đảng viên tăng so đầu năm là 1 đồng chí.

4.2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

Tổ chức cho GV thực hiện học tập Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ; Hướng dẫn số 1157/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh Phú Thọ về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;văn bản số 425/PGD&ĐT-THCS ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đoan Hùng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 - 2018; Công văn hướng dẫn số 436/PGD&ĐT-THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2017 – 2018;

Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo quy định hiện hành và theo hướng nghiên cứu bài học được 10 lần. Đổi mới nội dung dự giờ và tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy theo tinh thần Văn bản số 1344/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.

Thực hiện tổ chức cuộc thi GVG cấp trường với 13 GV tham gia.

4. 3. Việc thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, công khai chất lượng giáo dục hiện tại để toàn dân được biết.

          Đảm bảo quyền lợi và các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt các cuộc vận động dân chủ, kỷ c­ương, tình thương, trách nhiệm

         4.4. Kết quả xếp loại cán bộ giáo viên học kỳ I:

+ Chuyên môn: Giỏi 21/34 = 61,76%; Khá: 13/34 = 38,24%

+ Xếp loại chung loại tốt: 34/34 = 100%

    Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý: Mọi chế độ, chính sách của nhà giáo và cán bộ quản lý đều được nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời công bằng, công khai với toàn thể cán bộ, GV, nhân viên nhà trường

          5. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh

          Nhà trường thực hiện giảng dạy chương trình tiếng anh 7 năm cho học sinh; 4/4 GV dạy ngoại ngữ của nhà trường đều đạt trình độ B2 đạt tỷ lệ 100%; chỉ đạo GV dạy Ngoại Ngữ trú trọng rèn kỹ năng học ngoại ngữ: “Nghe – đọc – nói – viết” cho học sinh; Tổ chức cho HS tham gia câu lạc bộ tiếng Anh cấp trường thi cấp huyện đạt giải ba; 5 HS được lựa chọn vào CLB cấp huyện đi thi cấp Tỉnh đạt giải ba. Chất lượng môn Tiếng Anh của nhà trường qua khảo sát chưa thật sự bền vững, kỹ năng nghe, nói và đặc biệt là nghe của HS còn yếu.

            6. Tăng cường CSVC, công tác xã hội hóa và ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo

Hiện nay nhà trường có 6 phòng học bộ môn theo quy định của Thông tư 47/2012/BGD&ĐT gồm: phòng Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Tiếng Anh. Các phòng có đầy đủ TBDH phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy.

Đã mua sắm thêm TBDH đã bị hỏng của môn Sinh học và môn Vật lý, khuyến khích GV tự làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho các giờ dạy đảm bảo 70% giờ học có sử dụng ĐDHD.

Hiện nay nhà trường có 2 dãy nhà 2 tầng với 16 phòng: Trong đó 12 phòng học kiên cố cho 12 lớp; một dãy cấp 4 có 4 phòng; có 6 phòng học bộ môn, có 1 phòng truyền thống, có 2 phòng thư viện, 1 phòng TBHD dùng chung, 1 phòng y tế, 1 phòng công đoàn, 1 phòng Đội, 1 phòng HT, 1 phòng PHT, 1 phòng hành chính, 1 nhà Bảo vệ, 1 phòng họp, 1 phòng kho

Nhà trường có 2 nhà vệ sinh tự hoại sạch sẽ dành cho GV và HS. Có 2 nhà để xe cho GV và HS riêng. Có khu thể dục thể thao, khu sân chơi, bồn hoa cây cảnh hợp lý, khuôn viên sạch đẹp.

Công tác thư viện nhà trường năm học 2017 – 2018 thực hiện xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động của thư viện. Thư viện nhà trường có đủ sách cho GV và HS mượn để nghiên cứu và học tập. Tổ chức các hoạt động điểm sách, thi tìm hiểu sách, thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách theo kế hoạch của tổ thư viện.

Nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011, phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội ở địa phương để cùng giáo dục đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh.

           Thực hiện vận động và kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, các nhân trên địa bàn xã, các nhà hảo tâm quan tâm đến giáo dục của nhà trường, cha mẹ học sinh của nhà trường ủng hộ tiền và vật chất  để tăng cường cơ sở vật chất lớp học, bàn ghế cho học sinh.... đảm bảo đủ cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Thực hiện việc quản lý các khoản tài trợ theo đúng Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

          Tạo được lòng tin với CMHS trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, chất lượng học tập đại trà của học sinh luôn ổn định, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Nhà trường thực hiện quản lý chất lượng giáo dục, quản lý thông tin cán bộ giáo viên nhân viên qua phần mềm quản trị SMAS 3.0. Quản lý thông tin báo cáo qua hòm thư điện tử.

Công tác đầu tư, mua sắm và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm 2017 - 2018: 210.000.000đ.

Hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học tốt: tỷ lệ đạt trên 90%

       Nhà tr­ường quán triệt mỗi GV phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học. Khuyến khích GV có đủ điều kiện và trình độ soạn bài trên máy vi tính. Nhà trư­ờng hiện nay có 31/32 CBGV đăng ký‎ soạn bài trên máy vi tính, đã được ban giám hiệu nhà trường kiểm tra và đồng ‎ý cho thực hiện.  Học kỳ 1đã thực hiện giảng dạy 105 giáo án điện tử đạt hiệu quả tố - Công tác PCGDTHCS: Tốt

7. Đánh giá xếp loại chung học kỳ I

    Tổ KHTN: Tổng số: 16 CBGV Xếp loại: Tốt: 16

    Tổng số chủ đề đã thực hiện: 13 = 122 tiết; Số tiết ứng dụng CNTT: 135.

    Xếp loại chung: Tốt  

     Tổ KHXH: Tổng số 18 CBGV  Xếp loại: Tốt: 19

     Tổng số chủ đề đã thực hiện: 19 = 83 tiết; Số tiết ứng dụng CNTT: 252

Xếp loại chung: Tốt

     Tổ văn phòng: Tổng số: 3 nhân viên (2 HĐ): Tốt 2; Khá 1;

Xếp loại chung: Tốt

 - Công tác PCGDTHCS: Tốt

 - Công tác Thư viện: Tốt

 - Công tác sử dụng thiết bị dạy học: Tốt

 - Đội thiếu niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 - Đoàn thanh niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 - Công đoàn cơ sở:  xếp loại xuất sắc

 - Chi bộ: Năm 2017 được Đảng bộ đánh giá Chi bộ TSVM

 - Nhà trường Xếp loại: Tốt

 

 

 

 

Phần II: NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Những khó khăn, vướng mắc

- Chất lượng giáo dục ở một số môn chưa ổn định bền vững đặc biệt là môn Tiếng anh.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia gặp khó khăn về tài chính.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Còn một số bộ phận học sinh chưa chăm học, mải chơi nên kết quả học tập rất thấp. Một số gia đình Bố mẹ học sinh đi làm ăn xa không quan tâm tới con em mình.

3.     Bài học kinh nghiệm

Nhà trường thực hiện tốt việc tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với tất cả cha mẹ HS, CBGV; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Thựa hiện gắn kết nội bộ, tạo được không khí vui tươi phấn khởi trong mọi hoạt động. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhà trường được đánh giá TSVM tiêu biểu năm 2017 của Đảng bộ xã Vân Du. Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trong học kỳ I năm học 2017 – 2018 đạt chỉ tiêu mà Phòng GD&ĐT đã giao cho.  Chất lượng 2 mặt giáo dục của nhà trường HK 1 đảm bảo theo nhiệm vụ đặt ra.

 

 

 

 

 

 

 

Phần III:  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II,

NĂM HỌC 2017-2018

         1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện tổ chức đón Bằng công nhận trường THCS Vân Du đạt chuẩn quốc gia theo đúng quy định

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đăng ký.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG lớp 9 với 8 môn văn hóa để tham gia thi Tỉnh đạt kết quả tốt, bồi dưỡng HSNK và tham gia thi đạt kết quả tốt.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

- Làm tốt công tác PCGD THCS. Duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục XMC.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua. Tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động đã được xây dựng trong kế hoạch.

- Làm tốt công tác tham mưu và công tác XHH giáo dục. Tổ chức tốt các cuộc vận động xã hội hóa để có kinh phí chi trả công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tập trung phụ đạo bồi dưỡng ôn tập cho HS lớp 9 tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt kết quả tốt.

2. Các biện pháp, giải pháp chính

- Thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo của Phòng GD&ĐT.

- Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt các cuộc vận động dân chủ, kỷ c­ương, tình thương, trách nhiệm

- Chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch và ký kết thi đua. Đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, cả năm chính xác khách quan thông qua chất lượng đào tạo và hiệu quả công việc được giao.

- Tổchức các chương trình giáo dục về kỹ năng sống lồng ghép trong các

môn học trên lớp và các hoạt động của nhà trường theo hướng tích hợp để phát triển toàn diện cho HS.

Phần IV: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Nhà trường đề xuất mong muốn với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, UBND huyện Đoan Hùng quan tâm nhà trường và có kế hoạch duy trì trường THCS đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020

            Trên đây là báo cáo sơ kết nhiệm vụ HK I năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Tiên Phong, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Báo cáo này đã được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

  Nơi nhận                                                                                 

- Phòng GD&ĐT Đoan Hùng (để b/c);

- Chi bộ Đảng (để b/c);

- Lưu văn thư.                                                                               

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Việt Hưng

 

 

 

 
Nguồn:thcstienphong.phutho.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 06 : 885
Năm 2022 : 5.321